| Gratis verzending bij €50,-  | Vergeet niet je scooplepel mee te bestellen voor €0,50,- |


Cookies en Privacy


Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de site worden weergegeven, te verhogen. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen  en af ​​te zien van verder gebruik van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer, mobiele telefoon etc. worden opgeslagen. Met als doel instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies mogen geen schadelijke code bevatten zoals: virus. Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. 

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. U loopt ook het risico dat de website niet optimaal functioneert en dat er inhoud is waartoe u geen toegang heeft.

Om de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelinformatie overdragen aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen gegevensbeschermingsverklaring .

Beleid persoonsgegevens

Volgens artikel 13 van de verordening gegevensbescherming moeten we u de volgende informatie verstrekken wanneer we informatie over u ontvangen:

1. Wij zijn de gegevensbeheerder - hoe neemt u contact met ons op?
2moso B.V. is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben ontvangen. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

2moso B.V.
Zwarte Zee 2
3144 DE Maassluis

info@corebodytemp.nl

2. Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Levering van overeengekomen diensten/goederen/diensten
• Verzenden van gericht marketingmateriaal
• Enquêtes, statistieken en analyses om onze producten en diensten te verbeteren
• Om u de beste klantenservice te bieden
• In verband met eventuele voortvloeiende wettelijke vereisten

3. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Onze verwerking van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een wettelijke basis. De rechtsgrond voor de verwerking volgt uit:

Wanneer u op onze webshop winkelt, is de verwerking noodzakelijk om het contract waarbij u partij bent na te komen, of voor de uitvoering van maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voorafgaand aan het sluiten van een contract, cf. de verordening gegevensbescherming , artikel 6, lid 1, onder b)
In bepaalde gevallen kan de verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 2moso rust, zie artikel 6(1)(c) van de Verordening Gegevensbescherming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verwerken en opslaan van transactie-informatie conform de Boekhoudwet
De verwerking is ook noodzakelijk voor 2moso of een derde partij om een ​​gerechtvaardigd belang na te streven, zie artikel 6(1)(f) van de Verordening Gegevensbescherming. Gerechtvaardigde belangen in dit verband kunnen vormen;

Continue verbetering van producten, diensten en winkelervaringen

Om onze marketing op sociale media of andere websites te targeten. In deze gevallen is informatie die wordt doorgegeven beperkt tot informatie die u zelf op www.corebodytempertarure.nl heeft ingevuld, zoals e-mailadres. De informatie wordt niet verwerkt op een manier waarbij u direct identificeerbaar bent
Identificatie van risicovolle transacties ter bestrijding van online fraude

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?
Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens over u:

• Naam en adres
• E-mail en telefoonnummer
• Geboortedatum
• De inhoud van de aanvraag zelf, waaronder b.v. klachten van klanten
• Bestelinformatie, aankoopgeschiedenis en zaaknummer

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
We delen informatie over u met:

• Onze leveranciers van IT-diensten (gegevensverwerkers)
• Externe auditors
• Facebook en Google met als doel het tonen van marketingmateriaal op hun platformen
• Overheden, indien wettelijk vereist
• Waarschuwingsregisters die risicovolle transacties identificeren met het doel om (georganiseerde) online fraude tegen te gaan

6. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door naar landen buiten de EU/EER?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door gegevensverwerkers die zich buiten de EU/EER bevinden:
Oracle America, Inc, VS

a. Certificering onder EU.US Privacy Shield, cf. gegevensbeschermingsverordening artikel 45
b. EU-standaardcontractbepalingen, cf. gegevensbeschermingsverordening artikel 46
Google Inc, VS
a. Certificering onder EU.US Privacy Shield, cf. gegevensbeschermingsverordening artikel 45
b. Google Inc maakt in een aantal derde landen gebruik van subverwerkers, die u hier kunt vinden:

https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/
Facebook, Inc, VS
a. Certificering onder het EU.US Privacy Shield, zie artikel 45 van de verordening gegevensbescherming

7. Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van jou en cookies.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren de informatie die we over u hebben geregistreerd gedurende 2 jaar vanaf het einde van het lidmaatschap . Deze bewaartermijn wordt vastgesteld op basis van de behandeling van een eventuele klacht over bij ons gekochte goederen.

9. Hoe nemen wij contact met u op over wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens?
Mocht er iets veranderen in onze verwerking van uw gegevens, dan ontvangt u hiervan een e-mailbericht.Wij raden u aan om uzelf continu op de hoogte te houden zodat u altijd weet hoe wij uw gegevens verwerken.

10. Welke rechten heb je?
Volgens de verordening gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over u:
• U hebt het recht op toegang tot en correctie van uw informatie
• U hebt het recht om de verwerking van uw informatie te beperken
• U hebt de recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
• U heeft het recht om informatie door te geven
• U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens aan te vragen
U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens bij Purepower te laten verwijderen. Uw gegevens worden op uw verzoek verwijderd als een van de volgende criteria van toepassing is:
• U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en Purepower is niet verplicht deze op een andere grondslag te verwerken
• De gegevens blijken onjuist te zijn
• Niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
• De gegevens zijn niet verwerkt volgens de regels

U kunt meer lezen over uw rechten in de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit over de rechten van betrokkenen.

11. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt de contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.datatilsynet.dk.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.